performance

„How to get red”
performance on pedestal after W.I Lenin monument ,Banska Bystrica, Slovakya, 2016
„How to get red”
performance na postumencie pomnika Lenina ,Banska Bystrica, Slowacja, 2016

no title, performance in public space, Bedesten Festival, Antakya, Turkey 2012
bez tytułu, performance, Bedesten Festival, Antakya, Turcja 2012

"body to Robert Morris's sculpture" performance and workshop Muzeum Sztuki MS2 Lodz 2010

"Ciało wobec rzeźb Morrisa" performans i warsztaty Muzeum Sztuki MS2 w Łodzi 2010

minimal dance to minimal sculpture
taniec minimalny wobec minimalistycznych rzeźb

"scream if you wanna faster . . . higher . . . depper" - "art worm" performance in Baltic Gallery of Contemporary Art, Ustka 2009 "scream if you wanna faster . . . higher . . . depper" ArtRobak performas w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, Ustka 2009

"Patriotic Performance" diploma in Institiute of Fine Art, The Faculty of Arts Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, promoter: Prof. Adam Myjak
Lublin 2007 "performance patriotyczny" dyplom w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS promotor: Prof. Adam Myjak Lublin 2007

"body to Robert Morris's sculpture" performance and workshop Muzeum Sztuki MS2 Lodz 2010

"Ciało wobec rzeźb Morrisa" performans i warsztaty Muzeum Sztuki MS2 w Łodzi 2010

minimal dance to minimal sculpture
taniec minimalny wobec minimalistycznych rzeźb

"body to Robert Morris's sculpture" performance and workshop Muzeum Sztuki MS2 Lodz 2010

"Ciało wobec rzeźb Morrisa" performans i warsztaty Muzeum Sztuki MS2 w Łodzi 2010

minimal dance to minimal sculpture
taniec minimalny wobec minimalistycznych rzeźb

"body to Robert Morris's sculpture" performance and workshop Muzeum Sztuki MS2 Lodz 2010

"Ciało wobec rzeźb Morrisa" performans i warsztaty Muzeum Sztuki MS2 w Łodzi 2010

minimal dance to minimal sculpture
taniec minimalny wobec minimalistycznych rzeźb

"action continuation" Performance Platform Festival Lublin 2009

...yes, no, I don't know, unless, may, rather ...

"działanie trwanie performance" Performance Platform Festival Lublin 2009

...tak, nie, nie wiem, chyba, może, raczej . . .

http://vimeo.com/15453355

"action continuation" Performance Platform Festival Lublin 2009

...yes, no, I don't know, unless, may, rather ...

"działanie trwanie performance" Performance Platform Festival Lublin 2009

...tak, nie, nie wiem, chyba, może, raczej . . .

http://vimeo.com/15453355

"dialogue" perfomance-drawing on three bodies of three friends and the line. Warsaw 2007

"Dialog" perfomance - rysunek na trzy ciała trojga przyjaciół i linię, Warszawa 2007

"dialogue" perfomance-drawing on three bodies of three friends and the line. Warsaw 2007

"Dialog" perfomance - rysunek na trzy ciała trojga przyjaciół i linię, Warszawa 2007

"inertia" performance, Performance Art Meeting, Lublin 2009

“inertia” performance, Performance Art Meeting, Lublin 2009

zapis1. nieoznaczony performance, galeria XX1 Warszawa 2011

zapis1. nieoznaczony performance, galeria XX1 Warszawa 2011

„Bodyperforance”, performance, Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty, Sokołowsko, Polska 2012

’Śmiercikamienie dom’ performance Near East Artists Assotiation, Lublin, Poland 2012
„Śmiercikamienidom” performance, Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód, Lublin, Polska 2012

’White’, perfrmance in landscape, Bedesten Festival, Antakya, Turkey 2012
’Red’, perfrmance in landscape, Bedesten Festival, Antakya, Turkey 2012
„Biały” performance, Bedesten Festival, Antakya, Turcja 2012
„Czerwony” performance, Bedesten Festival, Antakya, Turcja 2012

Type
fine arts, performance art, video art